Jakość i Bezpieczeństwo

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI


 Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga

Misją Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga jest produkowanie i dostarczanie mięsa, wędlin i wyrobów wędliniarskich o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie, spełniających oczekiwania klientów oraz wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

Osiągnięcie tego celu jest realizowane poprzez:

dokładne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta,

wprowadzenie, utrzymanie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie udokumentowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,

stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i stałe zapewnienie właściwego potencjału technicznego i organizacyjnego Zakładu,

staranne selekcjonowanie dostawców i doskonalenie współpracy z nimi,

ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezpieczeństwa pracy,

przestrzeganie zasad etyki względem wszystkich pracowników,

wdrożenie kultury jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez zaangażowanie całej załogi Zakładu.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga ponoszą odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktu, ponieważ zdrowie i życie ludzkie stanowią dla nas wartości nadrzędne. Stale zachęcamy pracowników i współpracowników do twórczego i efektywnego współdziałania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa żywności, a także ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Podstawę zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów stanowi bieżąca analiza potencjalnych zagrożeń jakości i bezpieczeństwa żywności w procesie produkcyjnym oraz stosowanie właściwych środków kontroli.

Jako Właściciel Firmy deklaruję pełne zaangażowanie w zapewnienie zasobów i systematyczny rozwój działalności Firmy oraz wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności opartego o międzynarodowe standardy: „IFS Food – Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych” oraz „BRC Global Standard for Food Safety” w Zakładzie w Łysych i Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności wdrożonego na podstawie „IFS Food – Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych” w Zakładzie w Dylewie.


Józef Bałdyga
Właściciel ZPM „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga
Łyse, 24-01-2018r.

Certyfikaty jakości JBB Bałdyga

JBB transport i logistyka

Własne laboratorium

Zakładowe laboratorium powstało w 2002 roku w trosce o bezpieczny produkt.
Składa się z:
• pracowni fizyko-chemicznej,
• pracowni mikrobiologicznej.

Laboratorium:
- weryfikuje jakość surowców mięsnych, dodatków funkcjonalnych, przypraw, opakowań oraz jakość wyrobów gotowych,
- ustala optymalne warunki przechowywania oraz terminy przydatności do spożycia,
- monitoruje warunki środowiskowe produkcji: czystość mikrobiologiczną linii produkcyjnych i powierzchni które nie mają bezpośredniego kontaktu z produktem, ale mogą stać się przyczyną jego zanieczyszczenia (np.: kratki ściekowe, ściany, odzież i obuwie robocze, sprzęt ochronny itp.) oraz powietrza na halach produkcyjnych, które zgodnie z normami zakładowymi ma być wolne od pleśni i drożdży.

Laboratorium posiada wdrożony system jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a od 2014 roku certyfikat akredytacji na wybrane metody badawcze.

JBB transport i logistyka

Doskonała Logistyka

Dysponujemy flotą 50 nowoczesnych samochodów dostawczych – chłodni. Dzięki temu mamy pewność, że nasze wyroby transportowane są do hurtowni i sklepów w całym kraju nie tylko szybko, ale również we właściwej temperaturze.

Galeria