Kontakt

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami*obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga w celu wyrażenia swojej opinii, na temat konkretnego produktu podanego w formularzu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych będzie Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Import – Eksport Józef Bałdyga z siedzibą przy ul. Kościelnej 25 w Łysych, 07-437 Łyse. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wyrażenia swojej opinii na temat produktu, wymienionego w formularzu. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, czyli wyrażeniu zgody zawartej w formularzu. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż pozwala na to prawodawstwo krajowe, a następnie zostaną zniszczone. Informujemy, że serwis nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies (więcej informacji: https://jbb.pl/polityka-cookies). Na koniec pragniemy poinformować o przysługujących Państwu prawach, wynikających z Rozporządzenia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczeniu przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofania zgody zawartej w powyższym formularzu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku zamiaru skorzystania z wyżej wymienionych praw lub pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem: iod@jbb.pl

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “JBB” Import-Eksport J. Bałdyga

ul. Kościelna 25,
07-437 Łyse

+48 29 76 41 500
jbb@jbb.pl

Zakład Rozbioru Mięsa JBB

Dylewo, ul. Przemysłowa 2,
07-420 Kadzidło

+48 29 745 92 00
jbb2@jbb2.pl

Przedstawiciele Handlowi

Chcesz być naszym partnerem? Skontaktuj się z nami.

Więcej

Strefa konsumenta

Podziel się z nami swoją opinią o produktach JBB Bałdyga.

Napisz

Sekretariat

tel. +48 29 764 15 00
fax +48 29 764 15 10
jbb@jbb.pl

Dział Handlowy

tel. +48 29 77 25 488
tel. +48 29 77 25 403
fax +48 29 77 25 002

Kadry

tel. +48 29 764 15 05
tel. +48 29 764 16 05

Dyrektor zakładu

Leszek Młynarczyk
tel. +48 29 764 15 00

Dział Sprzedaży i Marketingu

tel. +48 29 764 15 90
marketing@jbb.pl

Dział Kontroli Jakości

tel. +48 29 764 15 85
kontrolajakosci@jbb.pl

Czas Partnerstwa

tel. +48 29 764 16 68
czaspartnerstwa@jbb.pl

Eksport

tel. +44 798 523 08 00
export@jbb.pl