Praca

W JBB wierzymy, że budowanie dobrych relacji międzyludzkich, zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji są kluczowe dla budowy sprawnego i wartościowego zespołu. Na zróżnicowanych stanowiskach zatrudniamy ponad 1300 wyspecjalizowanych osób, które tworzą stabilną i nowoczesną organizację.


Aplikuj  Załącz CV.
  Format: jpg, png, pdf, doc, docx, odt. Rozmiar pliku do 5MB.

  Załącz list motywacyjny.
  Format: jpg, png, pdf, doc, docx, odt. Rozmiar pliku do 5MB.

  * obowiązkowe

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


  * nieobowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, niż wypełnione w formularzu.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych będzie Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Import – Eksport Józef Bałdyga z siedzibą przy ul. Kościelnej 25 w Łysych, 07-437 Łyse. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, czyli wyrażeniu zgody zawartej w formularzu. Państwa dane mogą zostać wykorzystane do przyszłych rekrutacji na inne stanowiska, o ile została wyrażona osobna zgoda na takie działanie. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż pozwala na to prawodawstwo krajowe, a następnie zostaną zniszczone. Informujemy, że serwis nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies (więcej informacji: https://jbb.pl/polityka-cookies). Na koniec pragniemy poinformować o przysługujących Państwu prawach, wynikających z Rozporządzenia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczeniu przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofania zgód zawartych w powyższym formularzu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku zamiaru skorzystania z wyżej wymienionych praw lub pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem: iod@jbb.pl