Przyjazna środowisku firma

Naszą motywacją do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oprócz usprawnienia procesów produkcyjnych, jest zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne. Zakłady JBB Bałdyga położone są bowiem na terenie Zielonych Płuc Polski, co zobowiązuje nas do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizacji negatywnego wpływu na nią.

Filary naszej polityki ekologicznej


JBB Bałdyga energooszczędność

Energooszczędność

JBB Bałdyga racjonalna gospodarka wodna

Racjonalna gospodarka wodna

JBB Bałdyga gospodarka odpadami

ograniczanie ilości odpadów

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg strategicznych inwestycji, których efektem jest ograniczenie wpływu naszych zakładów na środowisko naturalne.

JBB Bałdyga energooszczędna maszynownia amoniakalna

ENERGOOSZCZĘDNA MASZYNOWNIA

Budowa innowacyjnej maszynowni amoniakalnej pozwala nam ograniczyć poziom zużycia energii elektrycznej w zakładzie. A także zredukować emisję fluorowanych gazów cieplarnianych o tzw. wysokim współczynniku globalnego ocieplenia, dotychczas używanych jako czynnik chłodniczy w instalacjach chłodniczych.

JBB Bałdyga nowoczesna kotłownia kondensacyjna

NOWOCZESNA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA

Dzięki modernizacji kotłowni i instalacji ekonomizerów znacząco zmniejszyliśmy ubytki energii w zakładzie. Odzyskane ciepło z instalacji chłodniczej wykorzystujemy do ogrzewania wody użytkowej. Zredukowaliśmy także zużycie gazu ziemnego o 110 tys. m3 w skali roku, istotnie ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

JBB Bałdyga przyzakładowa oczyszczalnia ścieków

WŁASNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Od wielu lat stale inwestujemy w modernizację przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Dzięki zastosowaniu w niej nowoczesnych rozwiązań technologicznych parametry jakościowe oczyszczonych ścieków są trzykrotnie niższe niż wyznaczone przepisami prawa.