Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

 

Z dniem 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Państwu niezbędne informacje o zasadach przetwarzania danych w naszej firmie.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport Józef Bałdyga z siedzibą w Łysych, 07-437 Łyse, ul. Kościelna 25.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych może być:
• Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
• Art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• Art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
• Art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na poszczególne działania

 

3. Celem przetwarzania danych jest:
• Zawieranie i realizacja łączących nas umów, w tym w szczególności: wysyłka zamówionych towarów i realizacja płatności, obsługa reklamacji
• Realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności: wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych
• Ochrona praw administratora, w tym w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
• Przeprowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na takie działania

 

4. Państwa dane będą przechowywane przez czas:
• W przypadku umów, bądź innych dokumentów określonych prawnie – przez czas obowiązywania umowy lub tych dokumentów, a po tym czasie przez okres przedawnienia obowiązujący prawnie,
• W przypadku dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – przez okres trwania tych procesów oraz przez uzasadniony czas po zakończeniu procesu,
• W przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania lub do innego czasu określonego w formularzu zgody

 

5. Państwa dane mogą być przekazane:
• Innym podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie „Umowy Powierzenia”
• Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem

 

6. Informujemy, że serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (więcej informacji: https://jbb.pl/polityka-cookies)

 

7. Przysługują Państwu następujące prawa:
• Prawo dostępu do danych
• Prawo do sprostowania danych
• Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do wycofania zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw bądź mają jakieś pytania w związku z przetwarzaniem przez nas danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem: iod@jbb.pl