Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

 

Z dniem 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Państwu niezbędne informacje o zasadach przetwarzania danych w naszej firmie.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport Józef Bałdyga z siedzibą w Łysych, 07-437 Łyse, ul. Kościelna 25.

 

2. W zakresie przetwarzania Państwa danych mogą znajdować się przede wszystkim:
• Imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu, stanowisko oraz w przypadku przedsiębiorców dodatkowo – NIP

 

3. Celem przetwarzania danych jest:
• Zawieranie i realizacja łączących nas umów, w tym w szczególności: wysyłka zamówionych towarów i realizacja płatności, obsługa reklamacji
• Realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności: wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych
• Ochrony praw Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB”, w tym w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
• Przeprowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na takie działania

 

4. Państwa dane będą przechowywane przez czas:
• W przypadku umów, bądź innych dokumentów określonych prawnie – przez czas obowiązywania umowy lub dokumentów, a po tym czasie przez okres przedawnienia obowiązujący prawnie,
• W przypadku dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – przez okres trwania tych procesów,
• W przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania lub do innego czasu określonego w formularzu zgody

 

5. Państwa dane mogą być przekazane:
• Innym podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie „Umowy Powierzenia”
• Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem

 

6. Informujemy, że serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (więcej informacji: https://jbb.pl/polityka-cookies)

 

7. Przysługują Państwu następujące prawa:
• Dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
• Sprostowania danych – poprawiania danych, które uległy zmianie bądź są błędne,
• Usunięcia danych – usunięcie danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli nie odpowiadają Państwu zasady przetwarzania przez nas danych,
• Wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na wykonywane przez nas czynności przed jej wycofaniem,
• Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do przetwarzania przez nas danych, a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nie daje oczekiwanych rezultatów

 

8. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw bądź mają jakieś pytania w związku z przetwarzaniem przez nas danych prosimy pisać na adres: iod@jbb.pl